Kontakt oss


Leder

Anneli Høiden
Avdeling for komparativ medisin
Rikshospitalet
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Tlf: 02770 (Sentralbord)

Fungerende kasserer

Ingvill S. Løken
Statens legemiddelverk
Sven Oftedalsvei 6
0950 Oslo

Fax: 22 89 77 99

Webmaster

Katja E. Isaksen
Avdeling for komparativ medisin
Institutt for medisinske basalfag
Universitetet i Oslo
Postboks 1112 Blindern
0316 Oslo

Tlf: 22851561
Epost: k.e.isaksen@medisin.uio.no

 

 

 

 

Design downloaded from free website templates.